Petica
Datum
o festivalu

ORGANIZATOR:
Lot studio d.o.o.
Libertas udruga građana

Mirjana Mia Pećina – Suosnivačica / Direktorica festivala
mia@lot28studio.com

Stjepan Hundić – Suosnivač / Direktor festivala / Selektor programa
stjepan@fantastic-zagreb.com

Maja Žigić – Voditeljica transporta
maja@fantastic-zagreb.com

Marin Rajčić – Dizajn i web
mdr@demode.hr

Društvene mreže i web
Dina Zastavniković

Tehnička podrška
Dragec Prahin, Prahin Inc d.o.o.

Prijevodi filmova
Enisa Jelečević

Asistentica u prijevodu filmskih materijala i tekstova
Danijela Kovačec

Asistentica u organizaciji dodatnih aktivnosti
Suzana Erbežnik

Titlanje filmova
Marko Godeč, Ministarstvo titlova

Strip
Crta Ivan Gatarić
Piše Marijan Brala