Petica
Datum
press
Press

Sve medijske upite ili zahtjeve za akreditacijama molim Vas uputite na press@fantastic-zagreb.com.

Ukoliko predajete zahtjev za akreditaciju molim Vas uključite naziv medija kojeg predstavljate, Vaše ime i prezime te fotografiju.